Psymagine - Dit Liv I Forandring


FORNY DIG SELV

Skab dig selv et nyt liv fyldt med
begejstring og glæde

Lær hvordan du selv kan opnå den fulde
 kontrol over dine tanker og følelserEn anonym psymagine-bruger fortæller 

Den første gang jeg ”mødte” Bent Petersson var på et foredrag, som han holdt i forbindelse med udgivelsen af sin første bog i trilogien: Følelsernes forunderlige sprog.

Jeg havde intet kendskab til forfatteren inden da og havde meldt mig til foredraget sammen med min mand, da vi begge var interesserede i at lære lidt mere om, hvad vore følelser gør ved os.

Vi havde ingen personlige problemer, men havde begge to lyst til at høre om emnet. Vi syntes begge, at foredraget var interessant og købte bogen.

Da jeg nogle år efter fik det psykisk rigtig dårligt, og det gik op for mig, at jeg havde brug for hjælp for at komme ud af min krise, var min første indskydelse at opsøge Bent Petersson. Jeg havde en meget tydelig og god fornemmelse af, at den viden som han havde, ville hjælpe mig i den situation, som jeg befandt mig i.

Jeg havde haft en lang periode med sygdom, som jeg i begyndelsen troede var fysisk. Jeg var svimmel, havde kvalme, kastede op og var i det hele taget i en elendig tilstand.

Efter flere lægeundersøgelser, også hos specialister, gik det op for mig, at jeg led af stress og depression. Det var chokerende og gjorde faktisk det hele endnu værre. Ved en konsultation hos min læge blev jeg nærmest beordret til at påbegynde en behandling med lykkepiller. Jeg var allerede på det tidspunkt en stor modstander af denne behandlingsform, og ville gøre alt, hvad jeg kunne for at undgå lykkepiller, især pga. de mulige bivirkninger.

Jeg var sygemeldt på min arbejdsplads, havde dårlig samvittighed og kunne slet ikke se mig ud af situationen. Jeg lukkede mig inde i mit hjem, var bange, når postbuddet kom og turde dårligt nok åbne breve, der kom til mig fra kommunen, arbejdspladsen og andre instanser. Min mand måtte klare alt for mig. Jeg kunne ikke træffe beslutninger om noget som helst, og kunne slet ikke se mig ud af min almindelige hverdag, skønt jeg havde de bedste rammer: En kærlig og god familie og en fantastisk mand, gode venner, ordnede økonomiske forhold og et dejligt hus på landet.

 

Hvad skete der efterfølgende psykisk og fysisk med dig?

Da jeg endelig havde indset, at jeg måtte gøre alt, hvad jeg kunne for at hjælpe mig selv - men undgå en medicinering som jeg ikke ønskede og finde en løsning på elendigheden - opsøgte jeg Bent Petersson. (Jeg havde det så svært, at jeg endog måtte have min mand til bringe mig.)

Det viste sig at være det helt rigtige for mig. Allerede ved den første samtale fik jeg det bedre. Selv om jeg var på et stadie, hvor jeg havde svært ved at forstå noget som helst, lykkedes det for Bent Petersson at berolige mig og at få mig til at begribe nogle af de grundlæggende principper i psymagine.

Jeg blev hurtigt overbevist om at lige netop her, fandtes den hjælp, som jeg havde så hårdt brug for. Efter få samtaler havde jeg fået det så meget bedre, at jeg kunne begynde at foretage mig ting, som jeg ikke havde gjort i lang tid. Jeg kunne gå på indkøb, jeg kunne gå ture, og i det hele taget have en lidt mere aktiv hverdag. Jeg kunne igen modtage breve uden problemer, kunne glæde mig til forskellige begivenheder, over selve livet og over alt det positive jeg oplevede, desuden forsvandt mine fysiske ubehag lidt efter lidt. Efter et par måneder var jeg klar til at genoptage mit arbejde.

 

Hvilken betydning har bøgerne haft for dig?

Som noget af det første i mit samtaleforløb købte jeg den anden bog i trilogien Din følelsesmæssige intelligens, og den fik en stor betydning for mig. Jeg læste den (læser stadig i den) og har haft ubeskrivelig stor glæde af den. Jeg har købt flere eksemplarer af den, for at kunne låne ud til familie og venner, som også har haft glæde af at læse den. Rent faktisk er bogen blevet mit faste holdepunkt, som altid ligger på mit sengebord, og som jeg læser i, når jeg synes, at livet bliver lidt svært.

 

Hvordan har du det nu?

I dag har jeg det godt, men de sidste seks, syv år har stået i personlighedsudviklingens tegn. Jeg mistede mit arbejde, som jeg har haft de sidste 25 år, blev ledig og måtte igennem hele det system, som jeg havde været så bange for. Det var ikke nogen let periode, men jeg havde lært så meget af psymagine, at jeg kunne bruge det i alle sammenhænge.

Det gjorde, at mange møder og konfrontationer blev problemfrie, og at jeg havde en god kontakt og kommunikation med de sagsbehandlere, som jeg mødte undervejs. Jeg fik mod til at påbegynde en ny uddannelse, og samtidig har jeg fået et arbejde, som jeg er virkelig glad for. Jeg har lært at møde nye mennesker fordomsfrit og positivt, og det har været en uvurderlig gave for mig.

Alt er gået godt for mig, men jeg har haft nogle perioder med tilbagefald, som har været svære, jeg er stadig ikke udlært i psymagine, jeg falder af og til tilbage i gamle vaner, normer og følelser.

I de sværeste situationer har jeg på ny søgt hjælp hos Bent Petersson, som har bragt mig tilbage til den positive udvikling, og det har været det rigtige for mig.

Nu har jeg en almindelig hverdag, som jeg er glad for, og jeg har ingen problemer med at klare noget som helst. Jeg føler mig afbalanceret og harmonisk. Jeg har stadig et fantastisk godt forhold til min mand, som har fulgt mig i hele processen. Der er endnu personlige ting, som jeg skal arbejde med, men det må komme lidt efter lidt.

 

Hvad kan andre få ud af metoden?

Jeg vil på det varmeste anbefale metoden til alle mennesker, da jeg er overbevist om, at de fleste kan lære meget af den. Jeg vil ønske, at alle mennesker får kendskab til psymagine og får mulighed for at forstå deres følelser og kendskab til, hvordan man kan ændre på dem.

Hvis dette ønske går i opfyldelse, vil vi få en meget bedre verden uden negative konflikter, fordømmelse, had og vrede.

Psymagine XE "Psymagine" -principperne er uvurderlige i forbindelse med samarbejde, forståelse, og ja, i enhver social sammenhæng.         

 

   Med venlig hilsen fra en anonym psymagine-bruger

Selvudvikling handler om at ændre følelsesvaner, tanker og adfærd. Sagt på en anden måde:

Hvis dine følelser gør ondt, hvorfor laver
 du så ikke bare om på dem?

Det er faktisk både muligt og videnskabeligt bevist. Du bliver dog nødt til at sætte dig ind i hvordan. Følg den metode, som jeg ved en tilfældighed skabte, da jeg selv ændrede mine følelser.
Metoden er både sund og ufarlig, og virkningen varer på grund af hjernens opbygning resten af dit liv. Det er nemt, effektivt!

Alle kan gøre det. Det eneste, der kræver, er, at du virkelig vil.

Psymagine-metoden ændrer dine følelser på samme måde, som du engang har skabt alle dem, du i dag ikke bryder dig om.

Metoden beskrives udførligt i bøgerne, Forstå og træn din Følelsesmæssige Intelligens samt Følelsernes forunderlige Sprog.


Lyt til radiooptagelse med Bent PeterssonLæs også resultaterne, når man benytter hans selvhjælpsbøger og samtaleforløb:
Fx nyhedsbrevet fra en læser, der på meget kort tid bekæmpede sin store, depression, angst og vrede. Du kan også få tilsendt de gratis og interessante nyhedsbreve på din mailadresse.
Tilmelding i nyhedsbrevskolonnen til venstre.


FORSTÅ OG TRÆN
DIN FØLELSESMÆSSIGE INTELLIGENS

Download gratis første kapitel af bogen på pdf-fil her


Bøger, der giver ro
Bestil følelsesforfatteren Bent Peterssons virkningsfulde bøger billigst og mest fordelagtigt hér på hans egen hjemmeside.
 

Fx tilbydes hans spændende bog                 

FORSTÅ OG TRÆN
DIN FØLELSESMÆSSIGE INTELLIGENS

Leveret til dig 

KUN
kr. 299,-

Fjern din vrede, angst, stress eller depression. Ind kommer glæden.


 

Bogen er skrevet til dig, der ønsker et positivt forhold til livet, til dig selv og andre omkring dig; familie, partner/ ex, kæreste, kolleger, ansatte, klienter, kunder, elever 

Hvis du ønsker at gøre dit liv, dine følelser og din adfærd til en positiv oplevelse, må du forstå samspillet mellem dine følelser og dine forestillinger 

Bogen skaber dig positive  og konstruktive forestillinger, der både ændrer din måde at føle på og din væremåde 

Bogen adskiller sig fra andre ved at fortælle dig hvordan du gør og samtidig træne dig heri, således at dine følelsesvaner og din adfærd ændres


Giv dig selv og andre et godt liv


*Psymagine / Bent Petersson

 uddannelse i følelser

Lillekobbel 10, Kegnæs

6470 Sydals

Tlf : 30 244 244 

Email : bentpetersson@gmail.com

 

Konsultationer, foredrag, kurser,
rådgivning, tidsbestilling og samtaler på 30 244 244
 

 


Forstå og træn

DIN FØLELSESMÆSSIGE INTELLIGENS

I mere end fire år har Bent Petersson arbejdet på en ny bog. Forstå og træn Din Følelsesmæssige Intelligens udkommer snart og er en banebrydende bog, der viser, hvorledes vi som mennesker kan oplære en social intelligens, der bevirker, at vi bedre kan omgås og forstå andre på en konstruktiv og positiv måde. Dette sker i det øjeblik, at vi har opnået at forstå os selv.

Derfor er der i bogen leveret mange uvurderlige redskaber hertil, således at læserne kan gøre brug af den sociale intelligens både i egen, men også i andres udviklingsproces.

Man får herved muligheden for at møde både situationer og mennesker på en ny anderledes konstruktiv og afbalanceret måde.

Både begrebet følelsesmæssig intelligens og kompetence er i de senere år blevet brugt af en række teoretikere og forskere. I modsætning til den normale IQ/IK- intelligens er følelsesmæssig intelligens tillært. Derfor er det også muligt at påvirke den og indlære nye følelsesmæssige færdigheder livet igennem. Det er denne mulighed for tillæring, som jeg i bogen benytter mig af for at skabe selve læreprocessen.

Bogen lægger derfor op til både en indlæring af følelsesmæssig intelligens samt en træningsproces. Den vil uden tvivl være et nyttigt hjælpeværktøj til at forstå psykologen Daniel Golemans bøger: Følelsernes Intelligens, Følelsernes Intelligens på arbejdspladsen samt Destruktive Følelser.

Der er dog en væsentlig forskel på hans bøger og Bent Peterssons nye bog, idet Goleman som videnskabsmand beskæftiger sig med at bevise eksistensen af en følelsesmæssige intelligens.

Bent Peterssons bøger indeholder derimod både redskaber og metoder samt den indsigt, der muliggør påvirkningen af den følelsesmæssige intelligens. Herved bliver selve ændringen af følelser og adfærd mulig ved at optræne følelsesmæssige færdigheder.

Det er hans mål på denne måde at være med til at skabe glade og positive mennesker samt rare arbejdspladser via træningsprocessen i bogen.

Bent Petersson håber, at bogen vil blive betragtet som et praktisk hjælpeværktøj i både firmaer, skoler, institutioner, fængsler, hjemme - ja alle steder, hvor mennesker ønsker at  omgås mennesker på en behagelig måde.

Følelsesmæssig Intelligens  vil være nødvendig på steder, hvor man har et behov for at have de bedste psykiske rammer for indlæring og fastholdelse af viden. Forskellige færdigheder til følelsesmæssig intelligens er ligeledes nødvendige at besidde, hvis man ønsker et godt arbejdsmiljø og hjemmeklima.

Bogen vil også have værdi i enhver selvudviklingsproces, idet den følelsesmæssige udvikling er kilden til at opnå og bevare psykisk balance samt få gode sociale relationer til andre mennesker.

Det er muligt at læse Forstå og Træn Din Følelsesmæssig Intelligens uafhængigt af Bent Peterssons andre bøger. For dog at øge ens viden, indsigt og forståelse samt derved gøre det muligt at fjerne samtlige overflødige, unødvendige destruktive følelser  anbefaler han alligevel, at man læser hans øvrige bøger.

Bogen udkommer omkring 20. oktober 2006

Ligesom tidligere er der mulighed for at købe printeksemplarer indtil bogen er trykt.

Pris omkring kr. 349 + forsendelse.

358 sider interessante siderFor første gang kommer der nu en sammenhængende og banebrydende bog om vort sind og vore følelser
- skrevet som en rejse ind i det menneskelige sind -
præsenteret spændende, underholdende,
jordnært og virkeligt.

Bogen henvender sig til alle og især til læsere der har interesse for livet. Lad os straks slå fast: den er hverken mystisk eller religiøs, men den er underbygget af erfa-ringsmetoder og videnskabelige beviser, der gør den praktisk anvendelig og forståelig. Få afgørende viden om, hvordan du kan påvirke dine følelser og derved opnå den fulde kontrol over dit liv. Forstå hvordan negative følelser påvirker dit liv og hvorfor det er afgørende og nødvendigt at have positive følelser.

Oplev verden i et positivt lys
- og få en sund og god måde at opleve verden på.

Hvis du ønsker at forstå dine egne og andres følelser, adfærd og kommunikation, kan det være en hjælp at læse følgende af Bent Peterssons bøger:

      

Download første kapitel gratis

 Følelsernes Forunderlige Sprog i Acrobat PDF format

Bent Petersson anbefaler i øvrigt, at  man læser begge bøgerne samtidig, idet man har brug for at sætte sig ind i helt nye tankegange for at skabe nye psykiske vaner - de såkaldte skemaer.


Test om du har angst,
vrede og destruktive følelser

 

 

 

 

 

 

 

 

Test om du
indeholder destruktive følelser og vrede
Klik her


NYHEDSBREVE

Her kan du tilmelde eller
framelde dig gratis nyhedsbreve
fra *Psymagine

HUSK AT SKRIVE DIN EMAILADRESSE
IND I FELTET:

Gratis nyhedsbreve


Test om du er destruktiv mod dig selv eller andre


 Mange mennesker ved ikke, at de selv er i stand til at skabe en positiv måde at leve og tænke på.
I virkeligheden kan vi selv blive herre over vor tilfredsheds-følelse, og hvordan vi ønsker at føle og tænke. 

 

 

 

 

ALLE BØGER LEVERES GRATIS OG FRAGTFRIT MED PRISGARANTI

Gå til bogbestilling her

PRISGARANTI

Nyhed!

LYKKE uden PILLER
Psykologi og Selvudvikling

ISBN 978-87-982335-6-5
339 sider.
kr. 329,00.
E-bog
kr. 149,00

 

Forstå og træn
Din Følelsemæssige Intelligens

Psykologi og Selvudvikling

ISBN 982335-5-6
360 sider.
kr. 329,00.
E-bog
kr. 149,00

 

 

Følelsernes Forunderlige Sprog
Psykologi og Selvudvikling

 
ISBN 87-982335-4-8
346 sider.
kr. 329,00,-
E-bog
kr. 149,00

 

Veje til fred og frihed
Psykologi og Selvudvikling

ISBN 87-21-00894-9
169 sider
kr. 199,00
E-bog
kr. 99,00

 

Åndens Dybe Spor
Åndelighed og Selvudvikling

ISBN 87-982335-2-1
219 sider
kr. 199,00
E-bog
kr. 98,00


 


Vælg psymagine-metoden på grund af virkningen
Din hjerne er ikke statisk, men derimod plastisk har videnskaben  påvist. Derfor er du i stand til på en sund og effektiv måde at skabe  tanker og følelser, der er positive, men måden det gøres på kræver viden. Hvordan kan du  lære af Bent Petersson.
Med andre ord behøver du ikke blive ved med at være den, du er, men du kan blive den, du ønsker at være og føle.
Når dine tanker og følelser bliver positive, ændres din adfærd tilsvarende.

Konsultation og foredrag med Bent Petersson
 


Forlad irritation, vrede, jalousi, stress nervøsitet og depressioner - bestil bøger, der hjælper dig

Bogen guider dig til et bedre liv.

Glæd dig og vær forberedt på store overraskelser!!!

 


Hvorfor er det vigtigt at tænke positivt?

For det første skal du vide, hvad det vil sige at tænke positivt. Det er også vigtigt at vide, hvornår man er vred og hvordan vreden skabes. F.eks. er du vred. hvis du er irriteret eller skuffet. (prøv testen). Hvis du vil mærke glæde, begejstring og lykke er det nødvendigt at have tanker og følelser, der understøtter dette. Du har sikkert også læst om psykosomatiske sygdomme, der tilsyneladende skabes, når der er noget som vi ikke bryder os om.

Du har derfor muligheden for at skabe det sunde og glædefyldte liv, som du øn-sker, hvilket understøttes af videnskaben.