Bent Petersson arkitekt og forfatter til Åndens dybe spor, Veje til fred og frihed og Ingen vej tilbage, har i mange år studeret psykologisk videnskabelig faglitteratur omkring vore følelser og deres reaktioner for at søge vejen ind til den menneskelige glæde.

Denne interessante viden samler han og videregiver terapeutisk i sine bøger med det mål at styrke selvværdet og forbedre livskvaliteten for det enkelte menneske gennem et positivt livssyn. FØLELSERNES FORUNDERLIGE SPROG er hans tredje terapeutiske selvhjælpsbog og måske den mest betydelige i forståelsen af følelsernes natur og deres reaktion på såvel sind som krop.

Bent Petersson startede sin forfatterkarriere i 1986 med romanen Ingen vej tilbage, der som omtalt beskriver hans følelser i forbindelse med tabet af en legekammerat ved ulykken på Haderslev Dam i 1959.

I 1993 fulgte Åndens dybe spor, der beskriver hans egen psykiske forvandlingsproces. Bogen blev en succes og medførte et stort antal takkebreve med opfordring til at forsætte i samme spor.

I 1998 fulgte fortsættelsen, Veje til fred og frihed, der blev en forklarende bog til hans egen gennemlevede proces, hvor han stærkt inspireret af den afdøde amerikanske psykolog Abraham Maslow og den nulevende psykologiprofessor dr. Wayne W. Dyer kæder psykens betydelige forandringsevne og vilje sammen med hans egen omstillingsproces. Veje til fred og frihed blev en yderligere indføring i hans viden om den menneskelige psyke - specielt om, hvorledes vore tanker og følelser er i stand til naturligt at omstille sig til andre opfattelser, der muliggør en ny sindsoplevelse og kropsreaktion.

Bøgerne er et resultat af hans egen udvikling – hans søgen efter at skabe en optimal fredfyldt tilværelse midt i en travl vestlig hverdag, hvor stress mere er normalen end undtagelsen. Inderst inde ved vi alle, siger han, at fred i vort eget sind er nødvendigheden for en sund psyke og krop. Bent Peterssons bøger handler ikke om at fjerne sig fra den vestlige verdens travle hverdag, men derimod om, hvordan man kan tilrette sin psyke, således at den reagerer med et fredfyldt sind midt i en travl tilværelse.

Hans metoder medfører - ud over et positivt livssyn - også en forøgelse af kreativiteten, samtidig med at der skabes et større psykisk overblik og fysisk overskud af energi. Dette skyldes, at energiresurserne ikke længere bruges til at skabe og fastholde indre konflikter i form af negativitet, vrede, frygt, skyld, bekymring og andre negative følelser, fordi disse ting ikke mere opstår. Derved frigives energiresurser til at modtage og skabe fornyet livsglæde og kærlighed.

Indre konflikter, hævder han, hører ikke mennesket til, idet mennesket er født lykkeligt. Det er muligt, fortæller han, at leve på en helt anden nemmere og behageligere måde, end de fleste forestiller sig.

Psykiske konflikter fremkalder sandsynligvis de såkaldte psykosomatiske sygdomme, medens det lader til at en fredfyldt tilværelse ikke kun skaber en behagelig levevis, men også et sundere sind, der påvirker kroppen i en sundere retning og gør omgangen med andre mennesker behagelig.

Samtidig er det ved at blive en udbredt opfattelse at en ændring i et konfliktskabende sind til et fredfyldt, ligefrem kan være både livsforlængende og helbredende. Uanset denne opfattelse er rigtig eller ej – selv om logikken taler for det – er det dog både behageligere, nemmere, mere positivt og kærlighedsfyldt at leve med de gode følelsesoplevelser som Bent Petersson beskriver. Han har selv gennemleve tog praktiseret de omtalte processer i mange år.

Der er derfor ikke tale om hverken visioner, teori eller filosofi, men ganske almindelige naturlige mekanismer, som alle kan lære eller lære fra sig i dagligdagen. Derimod er hans ideologi om egoet og Selvbevidstheden en forening af nuværende videnskabelige forskningsresultater, myter, religion samt hans personlige erfaring, idet den videnskabelige viden om emnet endnu er meget sparsom.

I mange år har jeg været dybt forundret over det menneskelige sind og vore følelser. Jeg forstod eksempelvis ikke, hvorfor følelserne påvirkede mig så dybt at jeg gjorde ting jeg bagefter fortrød, og følte at jeg ikke havde kunnet tænke klart.
Disse ting generede mig så meget at jeg blev nødt til at finde ud af, hvordan jeg kunne ændre mig. Mine bøger fortæller om min adfærdsændring, og om hvordan mit sind blev påvirket og forvandlet. Hvis jeg skal beskrive det på en anden måde, så har det været en fantastisk rejse ind i min egen psyke.

Bent Petersson