Kursus 1

Så fat det nu med ”Lær Og Gør”!!

…om kurset og *Psymagine-metoden

Når du har gennemgået kurset 'Så fat det nu mand', er du godt rustet til at arbejde struktureret og metodisk med din forståelse af dine følelser. Gennem ”LÆR OG GØR” får du et brugbart redskab i hverdagen.

Målet med kurset er at give dig nogle enkle og effektive teknikker, som du lynhurtigt vil kunne se resultatet af. Det gælder om at få brudt den almindelige vanetænkning og se tingene i et nyt lys. Gennem opmærksomhed og refleksion vil du hurtigt være i stand til at agere anderledes konstruktivt end du plejer. Dette materiale er udarbejdet til kursister, der ønsker en repetition eller et oplæg til yderligere indblik i metoden.

Noterne er en kort gennemgang af de vigtigste tanker, teknikker og begreber fra kurset. Teknikkerne er valgt ud fra det kriterium, at de skal være funktionelle og let anvendelige. At arbejde med følelser og at ændre gamle vaner er i sig selv ingenlunde nogen nem opgave; men med nærværende redskaber eller hjælpemidler gives et let gennemskueligt overblik, så fokus i enhver situation kan rettes mod essensen af en opstået følelsesmæssig problemstilling.

*Psymagine-metoden opstod ved en tilsyneladende tilfældighed. Under opsøgning af bøger og viden med løsningsstrategier og egnede metoder til afkodning af mine egne destruktive følelser, lykkedes det mig ikke at finde brugbart og tilstrækkeligt materiale. Derimod lykkedes det mig gennem slavisk og vedvarende opmærksomhed rettet mod min egen psyke, at danne et overblik over de løsningsstrategier, jeg anvendte. I dag er det resultatet af mine egne erfaringer samt forskningens resultater på området, som jeg forsøger at videregive til de, der måtte ønske at skabe sig et bedre liv i balance, lyst, tilfredshed og glæde.

For mere grundig gennemgang og uddybning kan jeg henvise til mine bøger.

Held og lykke med udviklingen af dit nye liv.

Bent Petersson
Kursusleder og forfatter


Ubevidste og hæmmende blokeringer

Uanset hvad du tænker, mener eller gør, så ligger der altid en følelse bag. Moderne ledelse og selvforvaltning handler om at få styr på de følelsesmæssige kompetencer. I fremtidens samfund undgår man ikke at have viden om og at kunne følelseshåndtering.

Vi er selv vor egen begrænsning
Men mange mennesker er traditionsbundne – vi gør, som vi plejer, fordi vi er vanemennesker. Tilfredshed med de gængse og kendte løsninger og handle-mønstre. Vi ved, hvordan de fungerer og sætter ikke de store spørgsmålstegn. Men ofte begrænses vi hermed i at se nye udveje og udviklingsmuligheder. Vi tæsker rundt i de samme problematikker, synes ikke vi kommer nogen vegne og udfordres ej heller. Kendt, men kedeligt og irriterende.

Vanebevidsthed sættes på prøve
At gå nye veje og søge væk fra det kendte kræver en vis risikovillighed, åbenhed, vilje og handling. Evnen til at ville. At erkende og face det reaktionsmønster som vi sædvanligvis er underlagt. Men gennem indsigt i følelsernes indbyrdes samspil appelleres automatisk til en ny og anderledes tilgang til gammelkendte vaner. De udfordres og stimuleres, så det, der var vanebevidsthed, sættes på prøve og tvinges til forandring. Ingen har nemlig længere lysten til status quo; men spørgsmålet er, hvor stor en investering i sig selv den enkelte vil yde. For at ændre tingenes tilstand kan være benhårdt arbejde. Når det handler om følelser, handler det jo nemlig altid om ens egne, fordi de er de eneste, man selv kan tage ansvaret for.

Slut med at give andre skylden
Og det kræver mod at tage ansvaret for sine egne følelser. Hidtil har det været så nemt at give andre skylden : du gjorde mig tosset, du begyndte, du sagde, at jeg skulle o.s.v.; men med følelseshåndtering rettes fokus mod egen adfærd og andel og modparten ses som en ligeværdig, der måske har brug for råd og hjælp og ikke som en modstander. Uanset hvad vedkommende så end har gjort. At ville have det godt og rart selv betinger nødvendigvis, at man også deltager i at skabe gode rammer og livsbetingelser for andre.

Det drejer sig om at få det godt
Negativitet influerer på den hele stemning. Er blot én i dårligt humør, går man rundt om vedkommende som katten om den varme grød, eller behandler vedkommende som et råddent æg af angst for, hvornår bomben eksploderer. Vi kender det. Al energi transformeres og opsluges i destruktivt væren. Men med *Psymagine-metoden behøver det ikke længere være sådan. Da har man forstået, at det drejer sig om, at skabe de bedste betingelser for alle, og at et irriteret menneske i virkeligheden har brug for hjælp til at overvinde sit dårlige humør. Modangreb og den lille kamp om magt er derfor ikke længere aktuel.

Man er måske nødt til at sluge en kamel først
Men man er måske nødt til at sluge en kamel først. For det betyder, at den kollega eller hvem det nu end er, som man sædvanligvis har tilladt sig at nedgøre eller besvare surt med surt – ja, vedkommende bliver nu en del af ens egen virkelighed på en helt ny måde. Og det kan bestemt være en vanskelig sag pludselig at skulle behandle alle mennesker godt, når man helst ser deres hæl eller er i gang med et skænderi med én af dem. Men ikke desto mindre er det nødvendigt, hvis man selv vil have det godt.

Opdagelsen af nye eventyr
Tillærte vaner og gamle tankemønstre kan hindre udvikling og konstruktiv forandring. Pludselig at tvinge sig til at se sin ”fjende” som sin ven stiller helt nye krav til ens egen tolerance og respekt for andre mennesker. Der åbnes op indad i én selv – og man får et kig i selvindsigtens spejl. Men det man ikke troede muligt bliver måske muligt. Horisonter og vidder kan forrykkes, så mødet med den anden altid bliver en udfordring, og det der før var ens begrænsning kan gå hen at blive vejen til opdagelsen af nye eventyr. Blokeringerne, der før hæmmede vækst, er ryddet af vejen.Kursusleder
Forfatter, virksomhedskonsulent og foredragsholder Bent Petersson
 

Kurser afholdes ved forudbestilling i såvel virksomheder som institutioner

Pris pr. deltager kr. 2045,- eller ved individuelt tilbud (afhængigt af antal)

For kursus-tilmelding eller yderligere information,
kontakt venligst *Psymagine
Se kontakt-information

 Aktuelle kursus-tilbud