Kursus 2

Lær at udnytte dit følelsesmæssige potentiale


At ville kærligheden i forholdet igen.
Du alene kan skabe forandringen!

Bliv kickstartet i brugen af redskabet til følelseshåndtering på dette 1-dags kursus

Halvdelen af indgåede ægteskaber og parforhold opløses. En uhyggelig stor del lever som singler i Danmark, og ofte bliver både børn og voksne gidsler i både situationen og i sine egne følelser.

Fælles for alle er ønsket om en harmonisk og kærlig tilværelse, uanset de ydre omstændigheder.
En tilværelse, hvor man glad og tryg går morgendagen og nye mennesker i møde.

Står du ofte i en situation, hvor du synes, at du kommer til kort, eller hvor tingene bare løber løbsk? Savner du både forståelse, overblik og løsningsstrategier? Hænger du fast i gamle vanemønstre, som efterlader dig i en følelse af afmagt, utilstrækkelighed, eller er du bare ked af det? Har du brug for inspiration til nyt reaktionsmønster og til nytænkning? Har du lyst til at blive din egen forandringsleder?

Uanset hvad du tænker, mener eller gør, så ligger der altid en følelse bag. Moderne selvforvaltning handler om at få styr på de følelsesmæssige kompetencer. I fremtidens samfund vil det være nødvendigt at have viden om og kunne følelseshåndtering.

De teknikker, som kurset viser dig, vil få betydning for både dit privatliv og dit arbejdsliv. Det vil ændre din måde at kommunikere på balancere dit psykiske arbejdsmiljø og stresshåndtering. Oplev at du gennem ændrede terminologier kan navigere målrettet mod nye horisonter.

Du er din egen forandringsleder
Følelserne er en fundamental del af vor psyke – og selvom vi ikke i hverdagen skænker dem den store opmærksomhed og ikke er særlig bevidste om deres styrker og svagheder, så er følelserne der alligevel. Og de bestemmer en hel del og meget mere, end vi måske lige går og tror. Men nu kan du lære at få fokus rettet mod dem og blive klar over hvilket fantastisk potentiale, der ligger gemt. Du kan lære at bryde fastgroede vanemønstre og gennem simple udviklingsteknikker få en teoretisk ballast og praktisk indsigt i, hvordan du kan forandre både din hverdag og dit forhold til alle andre. Ved at finde frem til dine uanede styrker bliver du din egen leder.

Udnyt dine forandringsredskaber
Du er i besiddelse af meget effektive forandringsredskaber, hvis du kan finde frem til kernen af dit eget potentiale. Med kurset, At ville kærligheden i forholdet igen, får du muligheden for at dykke ned under den gængse opfattelsesoverflade og tilegne dig anderledes unikke redskaber til navigation af dit eget følelsesmæssige talent.
Gennem praktisk erfaring og tilrettelagte opgaver får du indsigt i utraditionelle og anderledes måder at anskue og løse både ydre og indre problematikker på.

Kurset skaber sammenhæng og overblik
De metoder og teknikker som gennemgås på kurset, bliver sat ind i en større sammenhæng, således at du får muligheden for at lave koblingen mellem teori og praksis. Du får indsigt i, hvordan følelserne fungerer i samspil med fornuften, og hvilke konsekvenser det har, hvis ikke vi hurtigt nok formår at integrere de to former for intelligens.


Helt konkret vil kurset gennemgå:

Forstå hvordan du selv bidrager til din situation

  • Kapringseffekten og dens konsekvens for vor adfærd
  • Gennemgang og overblik over følelsernes udtryksformer (liste over ”vrede” følelser)
  • Forstå, hvordan du alene kan erstatte dine destruktive følelser med kærlige, konstruktive følelser og dermed også bevirke en ændring af din ’modparts’ reaktionsmønster


Metodens grundlæggende principper
  • Samspillet mellem din hjernes forskellige typer intelligens
  • Amygdalas funktion og betydning
  • 'Stands-Stop'-teknikkens betydning
  • Synliggørelse af at der ligger angst bag enhver negativ følelse


Dine muligheder for at skabe et nyt og positivt livsgrundlag
  • Hvordan konflikter optrappes eller afværges i praksis
  • Fortsat læringsforløb (tillægskurser m.m.)

Kurset er en investering i at ville sig selv og sine omgivelser noget godt
Kurset deles op således at de første to tredjedele bruges til indlæg fra kursuslederen samt konstruerede arbejdsopgaver og cases. Gennem praktisk indlæring af teknikkerne løses op for traditionelle blokerende tankegange og reaktionsmønstre. Der åbnes for nye indgangsvinkler til gammelkendte problemstillinger, som gør, at de ses i nyt lys.
Under sidste tredjedel af kurset får deltageren muligheden for at dykke ned i en selvvalgt problematik – enten en personlig eller én fra arbejdspladsen. Det kan f.eks. være en kommunikations eller følelsesmæssig problematik.

Kickstart dit nye liv her
At få et godt liv kræver en investering. En investering i at ville. Viljen til forandring. Uden eget initiativ forbliver du status quo. Men med forståelse, overblik og løsningsstrategier er man godt rustet til at at skabe sin egen forandring. Vælger du at starte her, vælger du vejen til kickstartning af dit nye liv.Kursusleder
Forfatter, virksomhedskonsulent og foredragsholder Bent Petersson

Kurser afholdes ved forudbestilling i såvel virksomheder som institutioner

Pris pr. deltager kr. 2045,- eller ved individuelt tilbud (afhængigt af antal)

For kursus-tilmelding eller yderligere information,
kontakt venligst *Psymagine
Se kontakt-informationAktuelle kursus-tilbud