*Psymagine - En uddannelse i følelser og kommunikation

Lykken opleves, når man bevidst fjerner sine negative og destruktive følelser.
Man skal naturligvis først vide, hvordan man gør

Derfor gik jeg på jagt efter at udrydde alle negative følelser, hvilket er lykkedes. I dag ved videnskaben at det er muligt, men man efterlyser en metode til det. Nogle af mine læserne påstår, at mine bøger Forstå og Træn din følelsesmæssige intelligens og Følelsernes forunderlige sprog indeholder denne metode, og man har endog skrevet breve til den amerikanske følelsesforsker, psykologen og forfatteren Daniel Goleman for at fortælle om både metoden og virkningen. Begejstringen over virkemåden og virkningen er så stor, at nogle mener, at Følelsernes forunderlige sprog bør være en grundlæggende bog i en ny pædagogisk lære, hvilket kan bevirke, at pædagoger reagerer med ægte kærlighed overfor både elever, patienter osv. og deres kolleger.

Bøgerne handler om, hvordan vi mennesker kan blive i stand til at opleve glæde i livet, og hvordan vi hindrer vrede, angst, bekymring, misundelse og alle de andre negative følelser i at opstå uden, at vi undertrykker følelserne. Desuden er formålet med bøgerne at lære at fjerne de omtalte negative følelser, hvis de findes i dig eller opstår samt lære dig at forstå, at negative følelser ønsker at fortælle dig noget, der kan gøre dig positiv.

Rejsen ind i sindet – din psyke - vil føre dig omkring hjernens fænomenale og unikke opbygning. Du vil forstå, hvordan den arbejder, hvordan den reagerer, og især hvad der sker i de øjeblikke, hvor du følelsesmæssigt er slået totalt ud af kurs og oplever en større eller mindre krise - hvordan du kommer ud af krisen - væk fra de negative følelser, der altid har skabt krisen og følger med den.

Vi vil sammen søge og finde en forståelse for, hvad du kan gøre for at blive positiv uden kun at virke glad og tilfreds. 

På rejsen vil jeg føre dig ind i vore værste følelsers uhyggelige og destruktive reaktioner. Her tænker jeg specielt på vreden og ang­sten, men vi vil også se på andre forskellige følelser. Du vil lære at forstå deres forunderlige intelligente sprog – et sprog, der har fuldstændig indflydelse på dit liv.

Vi vil kaste et blik på, hvor vigtigt det er også at forstå andres følelser, hvilket er afgørende for vor omgang med andre mennesker. Vi vil gennemgå, hvorfor nogle mennesker bliver draget af alkohol, hårde stoffer og tobak. Rejsen vil føre dig helt ind bag følelserne for at forstå, at det er følelserne der giver svaret på at slippe ud af misbruget.

Endelig vil vi se på, hvordan en psykisk prægning fra livets begyndelse og til i dag har sat sig dybe spor i vore følelser og opfattelse, og hvordan det er muligt at komme ud af denne påvirkning, hvis vi ønsker det.

Mange mennesker ved ikke, at de selv er i stand til at skabe en positiv måde at leve og tænke på. De tror, at de er ofre for en skæbne, opdragelse, andre mennesker, samfundet, jobbet eller andre udefra kommende ting, der gør livet hårdt at leve i.

I virkeligheden kan vi selv blive herre over vor tilfredshedsfølelse, og hvordan vi ønsker at føle og tænke.

At skabe forandring inde i os selv har altid været et stort menneskeligt ønske. Videnskabelige undersøgelser viser, at det er muligt for langt de fleste mennesker selv at forvandle et mørkt sind til et lyst og positivt.

Det er ikke længere nødvendigt at acceptere at leve i en mere eller mindre ulykkelig tilværelse - i stedet for selv at påvirke livet og gøre, hvad der er menneskeligt  muligt for at skabe et godt liv, hvor både negative tanker og følelser, men også vrede, frygt og andre ødelæggende følelser forsvinder.

Mine bøger handler om følelser – dine og andre menneskers følelser. Om hvordan du lærer at håndtere disse mærkelige, psykisk lagrede tanker og deres reaktioner, så du kan leve livet på et højt  niveau af personlig tilfredshed.

Glæde, lykke og tilfredshed hænger efter nogle menneskers mening sammen med, hvordan vi er opdraget, vor naturlige arv, skæbnen, miljøet, intelligens, uddannelse, rigdom osv. Det er ikke helt rigtigt.

Du former og skaber selv dit liv og er ikke overladt til en skæbne eller andre omstændigheder. Du har alene ansvaret for din tilværelse, og du skaber selv dit dårlige liv, hvilket du ikke kan bebrejde andre. Set ud fra dette perspektiv har du måske ubevidst valgt at være ulykkelig.

Da du blev født, rådede du over forskellige følelser såsom glæde, frygt, sorg, tiltro osv. Du viste spontant din reaktion på følelserne. Man kunne næsten se på dig, hvad du tænkte.

Medens du voksede op, blev du præget af andre mennesker, dine forældre, din skole, samfundet, reklamen – ja alt, hvad du havde med at gøre. Du prøvede at lære af andre – afspejle dem, idet andre stod som dine idealer på, hvordan du ville tænke og opføre dig. Denne fremgangsmåde påvirkede ikke kun din psyke, men også din fysiske krop. derfor lærer du gennem bøgerne at ændre dine forestillinger til dem du ønsker, idet det er forestillingerne der skaber dine følelser og følelserne, der skaber din adfærd.

Jeg garanterer dig et helt nyt liv - så forny det, hvis du vil opleve det positive og kærlige liv, som jeg selv fandt indgangen til. Men du skal vide, hvad du skal gøre, og hvordan du kan skabe dig det. Jeg har på grund af min ændring viet resten af mit liv til at hjælpe andre ved at fortælle og skrive om, hvordan vi alle kan ændre vort livs opfattelse gennem forholdsvis simple redskaber.