Følelser, tanker og adfærd

For at gøre det simpelt: *psymagine (udtales saimadjin) er en metode alle kan lære at udføre for at opnå et succesfuldt og lykkeligt liv. Metoden er udviklet af den danske følelsesforfatter Bent Petersson, som selv har opnået et godt liv.

Psymagine er en læreproces i både følelser og kommunikation.

Forandringsprocessen har han givet navnet *psymaginemetoden©, hvor ordene psy og magine en sammenfletning af psychical og imagine. Ordene sammensætter dermed en særdeles virkningsfuld psykisk metode, der gør det muligt at forestille sig verden, som man selv ønsker, at den skal se ud.

Dette lader sig gøre, fordi den menneskelige hjerne  tidligt i evolutionen udviklede et ekstra indhold (kaldet amygdala) med henblik på det betydningsfulde at hjælpe mennesket til at overleve.

At vi har hjernedelen amygdala, betyder i øvrigt, at vi overhovedet har en mening om livet, for her findes alle vore følelser og vore lidenskaber opbevaret.

Amygdala er dog også menneskets største fjende, idet både destruktiviteten, angsten og vreden ligger klar til at springe ud uden vor kontrol. At kontrollere dette, besværliggøres af, at amygdala reagerer væsentligt hurtigere end menneskets rationelle intelligens.

Derfor sker det ofte, at amygdala overtager den rationelle intelligens (fornuften) , så mennesket reagerer via følelserne uden først at have gennemtænkt situationen fornuftigt.

Denne reaktion kaldes for en neural kapring, idet vor irrationale intelligens - følelsescentret amygdala automatisk overtager vort rationelle sind.

Hvorledes du og andre kan blive i stand til at styre kapringen og derved fastholde fornuften og samtidig udskifte destruktive følelser med positive og konstruktive - ja det er faktisk det psymagine handler om, og som Bent Petersson formulerer så enkelt som muligt, således at alle kan mærke positive forandringer.