Studiegrupper i *Psymagine-metoden
 

Har du lyst til at starte en ny studiegruppe sammen med dine venner?

Det er nødvendigt at have Bent Peterssons bøger 'Følelsernes forunderlige Sprog' samt 'Veje til fred og frihed'.

Bøgerne kan du bestille under fanebladet 'Bogbestilling' i menuen ovenfor.

 

Mål for den enkeltes deltagelse i en psymagine-studiegruppe:

 1. Viden om og tilegnelse af psymaginemetoden og dens værdigrundlag. Uddannelse i følelser.
   
 2. Øget livsglæde, livskvalitet, livsbevidsthed, mellemmenneskelig forståelse og tolerance.
   
 3. Gennem gruppearbejde via samtale og kommunikation at støtte og rådgive øvrige medlemmer i forståelses- og læringsprocessen.
  Være hinandens hjælpere og vejledere.
   
 4. Skabe grundlag for eventuel videreuddannelse som coach.
  Gennem formidling og implementering at udvide kendskabet til psymaginemetoden. Deltagelse i udvikling og  videreudvikling af undervisnings- / formidlingsmateriale til såvel studiegrupper, kursusvirksomhed og til erhvervsvirksomheder, institutioner samt enkeltpersoner.
   
 5. Danne grobund for at metoden kan brede sig / udvikle sig og komme andre til gavn